Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

Slovník

Malý lexikon slov, s nimiž se můžete setkat v souvislosti s rakovinou prsu

Adjuvantní léčba

Zajišťovací léčba po operaci k zamezení dalšího šíření nádoru do organismu.

Anémie

Chudokrevnost – v krvi je snížený počet červených krvinek a krevního barviva – hemoglobinu. Je provázena různými projevy nedostatku okysličení (anemický syndrom).

Anestezie

Znecitlivění.

Antiestrogeny

Látky brzdící tvorbu vlastního estrogenu a váží se namísto něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.

Benigní

Nezhoubný útvar, neproniká do okolních tkání, ani se nešíří do jiných částí těla.

Biologická léčba

Léčba, jejímž cílem je podporovat a obnovit funkci imunitního (obranného) systému organismu v boji s nádorovým onemocněním. Nazýváme ji také imunoterapie.

Biopsie

Odnětí tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení.

CT vyšetření

Podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla po příčných vrstvách, výsledný obraz se zpracovává na počítači. Nazývá se také computerovou tomografií.

Cysta

Dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem. Patří mezi nezhoubné onemocnění prsu.

Cytologie

Nauka o stavbě a funkci buněk. Zjišťování typu buněk pomáhá v diagnostice tumoru nebo prekancerozních změn.

Cytostatika

Léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky.

Diagnóza

Rozpoznání a určení choroby.

Edém

Otok.

Endoskop

Optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř.

Enzymy

Bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně.

Epitéza

Prsní náhrada.

Estrogeny

Ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících.

Excize

Chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru.

Hormonální terapie

Používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy.

Chemoterapie

Léčba pomocí protinádorových léků.

Imunitní systém

Zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami.

Karcinogeny

Látky, které se podílí na vzniku rakoviny.

Karcinom

Zhoubný nádor, v němž se buňky nekontrolovaně množí. Může pronikat do okolních struktur a šířit se v pokročilejším stádiu do vzdálených orgánů těla krví či lymfatickými cestami.

Klimakterium

Přechod.

Klinické studie

Výzkumné studie, jichž se účastní pacient po předchozím souhlasu. Každý z těchto projektů má za úkol ověřit vědecký předpoklad a nalézt lepší způsoby pro předcházení, diagnostiku a léčbu chorob.

Kvadrantektomie

Chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu.

Lokální léčba

Ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň.

Lymfa

Světležlutá čirá tekutina obsahující lymfocyty, protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti.

Lymfatická drenáž

Způsob omezení nebo odstranění lymfatického městnání a otoku.

Lymfatické uzliny

Malé uzlíky ve tvaru fazole, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému. Zachycují bakterie nebo nádorové buňky. Nazýváme je také lymfatické žlázy.

Lymfatický systém

Tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytváří a přechovávají buňky a které se podílejí na procesech obranyschopnosti organismu.

Lymfedém

Otok vzniklý městnáním lymfatického systému.

Lymfom

Každé zduření lymfatické uzliny, zhoubné i nezhoubné.

Maligní

Zhoubný.

Mamografie

Speciální rentgenová metoda sloužící k vyšetřování prsu, umožňuje odhalit nádor i u žen bez příznaků onemocnění prsu s vysokou spolehlivostí, a to od velikosti několika milimetrů.

Metastáza

Ložisko zhoubného nádoru v jiných orgánech a tkáních, které vzniká šířením nádorových buněk krevním oběhem nebo lymfatickou cestou.

Nežádoucí účinky

Problémy spojené s aplikací protinádorové léčby, způsobené postižením zdravých buněk. Mezi běžné nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, celková slabost, pokles množství krvinek, ztráta vlasů a zánět v dutině ústní.

Onkogen

Gen, který způsobí nebo usnadní vznik nádoru.

Onkolog

Lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny.

Palpace

Pohmat.

Patolog

Lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk a tkání pomocí mikroskopu.

Polyp

Benigní útvar, který vyrůstá ze stěny střeva.

Prekanceroza

Stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom.

Prognóza

Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.

Psychosomatický

Vztah mezi duševním a fyzickým stavem.

Punkce

Získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím. Je prováděna obvykle pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografie.

Radioterapie

Léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky.

Recidiva

Znovuobjevení se nádoru tam, kde už byla provedena léčba.

Remise

Vymizení příznaků choroby, může být dočasná nebo trvalá.

Rizikový faktor

Zvyšuje pravděpodobnost – např. vzniku rakoviny.

Screening

Vyhledávání počátečních stádií rakoviny prsu v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu. V ČR je prováděna na specializovaných akreditovaných mamodiagnostických pracovištích, která splnila přísná kriteria.

Staging

Testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a jejímu zařazení do určitého stádia.

Systémová léčba

Léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu.

Tumor

Nádor – bujení tkáně.

Ultrazvukové vyšetření

Provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání, odrážejí se a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů. Je většinou vhodnou diagnostickou metodou doplňující ve vhodných případech mamografii. U mladých žen se provádí obvykle samostatně.