Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

O nemoci

Rakovinou prsu onemocní během svého života každá osmá žena. V České republice žije momentálně přibližně 50 tisíc žen, které si vyslechly diagnózu „máte zhoubný nádor v prsu“. Ročně tak přibývá přibližně šest tisíc žen, které jsou nuceny s touto nemocí bojovat. Bohužel je toto onkologické onemocnění také nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20 – 54 let a to i přesto, že rakovina prsu je poměrně snadno léčitelná, pokud je nádor odhalen včas.  Z toho důvodu je tedy zásadní informovanost žen o nutnosti samovyšetřovat se a pravidelně docházet na vyšetření do screeningových center. V České republice je téměř 40% žen diagnostikováno v časném stádiu, kdy ženě nejde bezprostředně o život a je velká naděje, že nebude muset podstoupit chemoterapii,
pravděpodobně nepřijde o prs a doba na její návrat do rodinného a pracovního života se zkrátí. Bohužel přibližně 60% žen přichází k lékaři ve stadiu, které již není tolik optimistické.

PREVENCE JE V BOJI PROTI RAKOVINĚ PRSU ZÁKLAD.

Jak provádět samovyšetření prsou?

V současné době stále ještě nejsme schopni pojmenovat všechny příčiny vzniku rakoviny prsu. Asi 20% žen s rakovinou prsu má v příbuzenském vztahu ženu s tímto onemocněním. Avšak ženy, v jejichž rodinách se už rakovina prsu vyskytla, mají pouze zvýšené riziko jejího vzniku. To znamená, že ne všechny ženy s výskytem rakoviny prsu mezi příbuznými, jí onemocní. A naopak, u žen bez výskytu rakoviny prsu v rodině, tato choroba může vypuknout. Rakovina prsu se nejčastěji vyskytuje u žen nad 45 let. Bohužel se s touto nemocní setkáváme čím dál častěji i u mladších žen a to už od mladistvého věku.

V České republice počet žen, které rakovinou prsu onemocní, bohužel stoupá. Tento smutný trend ovšem odpovídá i statistikám ostatních evropských zemí. V České republice má každá žena po 45. roce věku ve dvouletých intervalech nárok na preventivní vyšetření, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto vyšetření provádí pouze pracoviště s akreditací udělenou Ministerstvem zdravotnicví ČR. Ze zdravotního pojištění jsou také hrazena mammografická vyšetření bez ohledu na věk v případě, že se jedná o vyloučení či potvrzení nádoru v prsu. Preventivní sonografické či mammografické vyšetření je doporučováno také ženám mladším 45 let. Toto vyšetření si ale pacientky musí hradity samy.

Co dělat, když Vám byla diagnostikována rakovinu prsu?

V první řadě by žena s potvrzenou rakovinou prsu neměla panikařit. Podstatné je léčit se podle pokynů ošetřujícího lékaře. Rakovina prsu patří v rámci rakoviných onemocnění k nádorům s dobrou prognózou léčby, ale jen tehdy, když se dodrží předepsaný léčebný postup. Ten se většinou skládá z více léčebných, na sebe navazujících postupů – chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba. Při léčbě jsou též nutné pravidelné lékařské kontroly.