Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních (dále jen „Nařízení“) odesláním podnětu souhlasím s tím, aby společnost AVON Cosmetics, spol s r.o. IČO: 00571989, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen „společnost“), jakožto správce ve smyslu Nařízení, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje

  • jméno a příjmení,
  • email,
  • vaše sdělení.

(dále jen „osobní údaje“),
za účelem vyřízení podnětu odeslaného prostřednictvím tohoto formuláře, do úplného vyřízení mého podnětu, či dokud souhlas výslovným prohlášením neodvolám. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zpracovávat můžou mimo společnosti i pověření zpracovatelé, jakými jsou poskytovatelé softwaru pro společnost, účetní a auditorské agentury apod.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo požadovat od společnosti přístup k mým osobním údajům, požadovat jejich opravu, aktualizaci či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Rovněž mám právo na přenositelnost osobních údajů. Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením prostřednictví emailu ochranaudaju@avon.com. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti. Také mám právo v případě pochybností o dodržování právních předpisů souvisejících se zpracování osobních údajů obrátit se na společnost nebo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Beru na vědomí, že bez udělení tohoto souhlasu nebude možné můj podnět vyřídit.