Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

Podpořené projekty

Program Avon za zdravá prsa je financován z výtěžku prodeje výrobků Avon za zdravá prsa a triček na Avon pochod na www.avon.cz nebo prostřednictvím Avon Ladies a Gentlemen. Výtěžek putuje na konto programu Avon za zdravá prsa.

Avon ve spolupráci s odbornými partnery Aliancí žen s rakovinou prsu a Asociací mamodiagnostiků ČR podporuje projekty spojené s prevencí a léčbou rakoviny prsu. Do této chvíle se Avonu podařilo vybrat více než 140 000 000 korun.

Mezi nejvýznamnější podporované projekty Avon za zdravá prsa patří:

Bezplatná Avon linka 800 546 546

Avon linka poskytuje zdarma v pracovní dny (10 – 18 hodin) informace týkající se onemocnění a prevence rakoviny prsu. Poradenství je anonymní a poskytují jej ženy, které zvládly náročnou léčbu této nemoci.

Linka nabízí i psychologické poradenství, pro které je vyhrazena středa od 16 do 18 hodin. Je zaměřeno na pomoc v náročné životní situaci spojené s diagnózou onkologického onemocnění, tj. při zvládání stresu a emocí a řešení akutních psychických či vztahových problémů.

Dotazy je možné zasílat i e-mailem na zazdravaprsa@breastcancer.cz nebo messengerem FB profilu: AVON linky za zdravá prsa.

Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu

Projekt pomáhá mladým pacientkám s rakovinou prsu do 45 let a poskytuje jim pomoc v průběhu léčby a po ní a podporu v návratu do společenského života. Nově diagnostikovaným pacientkám je určena publikace Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu, která je těmto ženám k dispozici zdarma.

Zdravá prsa pro neslyšící

Projekt prostřednictvím českého znakového jazyka a vizuálních materiálů a videa informuje komunitu neslyšících o rakovině prsu a zdůrazňuje důležitost prevence.

Ženy ženám

Tento preventivní program realizuje Avon ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu vždy v říjnu u příležitosti měsíce boje proti rakovině prsu. Je podporován z prodeje triček, která slouží jako vstupenka na každoroční Avon pochod. Cílem projektu je přivést do mamografických center ženy mimo screeningový věk – tedy ty, které nemají preventivní vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění. Formou originální poukázky může každá žena uplatnit slevu ve výši 200 Kč na sonografické či mamografické vyšetření v akreditovaných mamodiagnostických pracovištích po celé republice. To znamená, že ji mohou využít nejen ženy mladší, které si preventivní vyšetření prsu platí jako samoplátkyně, ale i starší 45 let v mezidobí mezi mamografickými vyšetřeními, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění jednou za dva roky.

Ostře sledovaná prsa

Projekt zaměřený na všechny generace upozorňuje veřejnost uměleckými prostředky na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu a vede ženy i muže k odpovědnosti za své zdraví.

Plaveme prsa

Říjen je na celém světě měsícem boje proti rakovině prsu a podpory nemocným ženám. 15. říjen, celosvětový den boje proti rakovině, je dnem solidarity s ženami ohroženými touto nemocí. Do projektu Plaveme prsa se u této příležitosti zapojují pacientské organizace Aliance žen s rakovinou prsu, které v mnoha městech po celé republice vysvětlují veřejnosti důležitost prevence a provádějí edukaci samovyšetření na akcích pořádaných na plaveckých stadionech a v aquacentrech.

Nejde jen o prsa… Jde o život

Dlouhodobý vzdělávací projekt probíhá na středních školách a vysvětluje studentkám a studentům význam prevence pro zdraví každého z nich. Součástí seminářů je také seznámení s metodou samovyšetření.

Aliance žen s rakovinou prsu

Avon podporuje provoz Aliance žen s rakovinou prsu, která zastřešuje 40 pacientských organizací. Tato obecně prospěšná společnost organizuje preventivní a edukativní programy či zastupuje pacientky v národních i mezinárodních organizacích.
Více na www.breastcancer.cz a www.bellisky.cz

Asociace mamodiagnostiků

Informační platforma pro lékaře a poradna pro ženy www.mamo.cz poskytuje pomoc více než 1500 ženám ročně a za dobu svého trvání zodpověděla celkem přes 22 000 dotazů.
www.mamo.cz