Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. Rozumím

Darované peníze

Projekt AVON za zdravá prsa získává finanční prostředky díky prodeji speciálních produktů s růžovou stužkou a Tričkům na AVON Pochod, které prodávají AVON Lady a Gentlemani bez nároku na provizi. Produkty jsou dostupné také v růžovém e-shopu na zdravaprsa.cz. Celý výtěžek z produktů společnosti AVON putuje na konto iniciativy AVON za zdravá prsa. Získané finanční prostředky jsou věnovány na projekty spojené s prevencí a bojem proti zákeřné rakovině prsu. Do této chvíle se Avonu podařilo vybrat 125 000 000 korun. Děkujeme, že s námi zachraňujete lidské životy!

Z veřejné sbírky jsou podporovány tři organizace, které se v České republice věnují boji za zdravá prsa. Každý z těchto subjektů se v rámci tématu rakoviny prsu věnuje jiné činnosti, které se spojují v jeden cíl. Tím je celkové zlepšení situace v oblasti boje za zdravá prsa.

Projekty se zaměřují na prevenci, pomoc nemocným ženám, kontrolu kvality screeningu a vyhodnocování jeho dat na území ČR.

Odbornými partnery projektu AVON za zdravá prsa a podporovanými organizacemi jsou:

Projekty, které financujeme:

 • AVON linka za zdravá prsa 800 180 880
  AVON ve spolupráci s neziskovou organizací Mamma HELP provozuje bezplatnou linku, na kterou se můžete anonymně obrátit a získat tak pomoc v nelehké situaci nebo bližší informace k onemocnění a prevenci. Na lince jsou k dispozici terapeuti a psychologové. Více na www.mammahelp.cz
 • Screeningový výzkum
  Program vyhodnocování screeningových dat je první svého druhu v ČR a slouží ke zmapování aktuální situace v souvislosti s onemocněním rakovinou prsu. Společnost AVON každoročně financuje datový audit mamografického screeningu, kontrolu kvality screeningových center a také on-line poradnu zaměřenou na choroby prsu. Více na www.mamo.cz
 • Ženy ženám
  Prostřednictvím prodeje růžových triček, které slouží jako vstupenka na každoroční AVON Pochod, získáváme prostředky na tento preventivní program. S pomocí těchto financí jsou následně dotována vyšetření prsu v hodnotě 200 korun v akreditovaných screeningových centrech. Cílem projektu je přivést do ordinací lékařů ženy mimo screeningový věk, tedy ty, které nemají preventivní vyšetření hrazeno z pojištění. Poukázky je možné si vyžádat po AVON Pochodu na AVON lince 800 180 880. Více na www.mammahelp.cz
 • Aliance žen s rakovinou prsu
  Společnost AVON sponzoruje provoz Aliance žen s rakovinou prsu, která sdružuje více než 40 různých organizací a zastřešuje je jako celostátní obecně prospěšná společnost. Z veřejně sbírky jsou pak financovány preventivní a edukativní programy jako například projekt Plaveme prsa nebo projekty zaměřené na pomoc ženám, které si nemoc prodělaly, například projekt Dokážeš to taky. Více na www.breastcancer.cz.
 • Zdravá prsa pro neslyšící
  Projekt Zdravá prsa pro neslyšící informuje komunitu neslyšících o problematice rakoviny prsu, velký důraz klade na vyzdvižení důležitosti prevence. Projekt komunikuje prostřednictvím českého znakového jazyka, který je pro neslyšící osoby jazykem mateřským. V rámci projektu jsou do českého znakového jazyka přeloženy různé texty o předcházení a léčbě nádorového onemocnění prsou či osobní příběhy pacientek. Nezbytnou součástí projektu jsou i edukace samovyšetřování v českém znakovém jazyce. V současné době vzniká slovník důležitých pojmů. Projekt Zdravá prsa pro neslyšící vzniká díky finanční podpoře společnosti AVON.

  Facebook: https://www.facebook.com/zdravaprsaproneslysici/
  Instagram: https://www.instagram.com/zdrava_prsa_pro_neslysici/