Diagnostika

Je známo, že pravidelné mamografické vyšetřování žen od určitého věku snižuje úmrtnost na rakovinu prsu až o 40%. Velmi důležité je i pravidelné samovyšetření prsou.

Příznaky rakoviny prsu lze diagnostikovat:

  • Samovyšetřením

Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den.

  • Lékařským vyšetřením
  • Přístrojovou diagnostikou: ultrazvukem a mamografií

Ultrazvuk: Provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání, odrážejí se a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů. Je většinou vhodnou diagnostickou metodou doplňující ve vhodných případech mamografii. U mladých žen se provádí obvykle samostatně.

Mamograf: Speciální rentgenová metoda sloužící k vyšetřování prsu, umožňuje odhalit nádor i u žen bez příznaků onemocnění prsu s vysokou spolehlivostí, a to od velikosti několika milimetrů.

  • Histologickým vyšetřením

Je vyšetření kousku tkáně, který byl předem odebrán z Vašeho těla. Vzorek se odebírá z postiženého orgánu.